rpiRaspberry pi

De raspberry pi is de naam van een klein computertje die nog niet echt alles heeft wat een computer heeft. Bij deze computertje moet je allerlei dingetjes nog downloaden met zogenoemde commando’s. commando’s zijn korte codes die de computer herkent. Hierbij wordt er een handeling uitgevoerd. Een voorbeeld van een commando is print: (“…”). Deze commando’s voer je dan in de python. Dat is een programma op de raspberry pi. Dit is een soort kladblok, maar op deze programma heb je meer opties.

In periode 2 gingen we met een raspberry pi aan de slag. Dit deden we in tweetallen, ik zat in de groep met Marouane. In het begin deden we nog niet zoveel met de raspberry pi. We moesten natuurlijk eerst leren hoe we zoiets in elkaar moesten zetten. Daarna leerden we hoe we van die simpele dingetjes moesten doen, we leerden bijvoorbeeld een schermafbeelding te maken. Door deze kleine opdrachten leerden we een beetje omgaan met de raspberry pi.                 

Toen we klaar waren met dit soort opdrachten kwamen de moeilijke aan bod. Hierbij moesten we via commandos eenvoudige spellen maken. De eerste spel was nog wel makkelijk. We moesten namelijk reactiespellen maken. Hierbij moest je een letter zo snel mogelijk intikken. Hierbij moest je ook je tijd weten.                                                  

Ten slotte werkten we met lichtjes die we aan en uit moesten zetten. We moesten ervoor zorgen dat dit allemaal geheel automatisch gebeurde. Met behulp van comandos op de python te zetten lukte dit wel. We moesten bijvoorbeeld ervoor zorgen dat een gele licht aan ging op het juiste moment.                             

Hierna moesten we one site verder afmaken. En was het ‘hoofdstuk’ raspbery pi afgesloten. Jammer genoeg heb ik hiervan niet alle opdrachten kunnen maken wegens tijdsgebrek.