Python is een open source programmeertaal die begin jaren ‘90 ontworpen en ontwikkeld werd door Guido
van Rossum, destijds verbonden aan het Centrum voor Wiskunde en Informatica in Amsterdam.

Inmiddels wordt de taal doorontwikkeld door een enthousiaste groep, geleid door Van Rossum, recent nog werkzaam
bij Google, maar nu in dienst van Dropbox. Deze groep wordt ondersteund door vrijwilligers op het internet. 

De ontwikkeling van Python wordt geleid door de Python Software Foundation. Python heeft zijn naam te
danken aan het favoriete televisieprogramma van Guido van Rossum, Monty Python.

In de lessen gebruiken om onze Raspberry Pi te programmeren. Als huiswerk voor deze periode verwacht ik dat je jullie een online introductiecursus python gaan doen. Ik verdeel deze cursus in 4 delen:

Basisvaardigheden

 1. Python Home
 2. Python intro
 3. Python get started
 4. Python Syntax
 5. Python Variables
 6. Python Numbers
 7. Python Casting
 8. Python strings
 9. Python operators
 10. Python lists
 11. Python tuples
 12. Python Sets
 13. Python Dictionaries
 14. Python If .. Else

 

Gevorderde

 1. Python while loops
 2. Python functions
 3. Python Lambda
 4. Python Arrays
 5. Python Calsses/Objects
 6. Python Iterators
 7. Python Modules
 8. Python Dates
 9. Python JSON
 10. Python PIP
 11. Python Try .. Except

 

Expert

 1. Python File Handling
 2. Python Read files
 3. Python Write/Create Files
 4. Python Delete Files

 

Certified Nerd

 1. MySQl Get started
 2. MySQL create database
 3. MySQL create table
 4. MySQL Insert
 5. MySQL Select
 6. MySQL Where
 7. MySQL Order By
 8. MySQL Delete
 9. MySQL Drop Tabke
 10. MySQL Updatte
 11. MySQL Limit
 12. MySQL Join