Een artikel heeft diverse eigenschappen. Deze kun je globaal instellen, dat betekent dat die eigenschappen dan voor alle artikelen van toepassing zijn. Ook kun je ze per artikel aanpassen. Daarmee wijk je dan af van de globale instellingen. De globale instellingen van artikelen kun je vinden via 'inhoud -artikelen - opties'

artikelopties.jpg

Vervolgens krijg je dit scherm te zien:

artikel_opties_detail.jpg

Veel opties spreken voor zich, en als je niet afwijkt van deze opties op artikel niveau, kun je hier instellingen opslaan die voor alle artikelen gelden. Zo kun je hier bijvoorbeeld opgeven dat de titel van een artikel altijd zichtbaar moet zijn. Dit is een keuze, die het makkelijker maakt omdat je dan niet iedere keer een artikel hoeft te beginnen met een koptekst die je zelf moet opmaken. Hiermee behoud je een uniforme uitstraling van alle artikelen binnen de site.

Er zijn nog veel meer opties in te stellen, maar het merendeel spreekt voor zich.