Reactiespel

Onze eerste opdracht van deze periode is het maken van een reactiespel in het programma “python”. Het gaat vooral over het leren gebruiken van de library zo geeft bijvoorbeeld “from” aan dat je een library wilt gaan gebruiken en het programma python heeft een grote hoeveelheid aan librariest. Met import kan je heel wat fucties toevoegen, en met het “=” teken kun je bepaalde functies een andere naam geven om het overzichtelijker te maken voor je zelf bijvoorbeeld: groen_lampje= Trafficlights(21) hier noem je nu het lampje dat is aangesloten op het pinnetje 21 groen_lampje.