Intro

Welkom allemaal op mijn website. Op deze website leer je van database maken tot games ontwikkelen. Nu is niet veel te zien maar als administrator zal ik actueel bezig zijn om deze website beter bruikbaar maken voor meeste mensen.

Deel 13 en 14

In deze deel zal ik nog de laatste onderdeel van lijst vertellen en een onderdeel over voorwaarden en verklaringen:

 1. Python woordenboek
 2. Pythons als....anders

 

 


Woordenboek 

Een woordenboek in Python is ongeordend en veranderbaar is. Je hebt toegang tot het lijst door sleutelwoorden in vierkante haakjes te schrijven:

x = thisdict["model"]

x = thisdict.get("model")

 

Als....anders

Bij python wordt logische voorwaarden uit wiskunde uitgehaald, dat zijn namelijk:

 • Gelijk aan: a == b
 • Niet gelijk aan: a! = B
 • Minder dan: a <b
 • Minder dan of gelijk aan: a <= b
 • Groter dan: a> b
 • Groter dan of gelijk aan: a> = b

Deze voorwaarden kunnen op verschillende manieren worden gebruikt, meestal in 'if-statements' en loops.

Een "if-statement" wordt geschreven met behulp van het if- sleutelwoord.

Elif

Het elif- sleutelwoord is een pythonsmanier om te zeggen "als de vorige voorwaarden niet waar waren, probeer dan deze voorwaarde".

Voorbeeld

a = 33
b = 33
if b > a:
  print("b is greater than a")
elif a == b:
  print("a and b are equal")

In dit voorbeeld is a gelijk aan b , dus de eerste voorwaarde is niet waar, maar de elif- voorwaarde is waar, dus we printen naar scherm dat "a en b gelijk zijn".

 

Anders

Het trefwoord else vangt alles op wat niet onder de voorgaande voorwaarden valt.

Voorbeeld

a = 200
b = 33
if b > a:
  print("b is greater than a")
elif a == b:
  print("a and b are equal")
else:
  print("a is greater than b")

In dit voorbeeld is a groter naar b , dus de eerste voorwaarde is niet waar, ook de elif- voorwaarde is niet waar, dus we gaan naar de voorwaarde else en printen naar scherm dat "a groter is dan b".

Je kunt ook een hebben elsezonder elif:

Voorbeeld

a = 200
b = 33
if b > a:
  print("b is greater than a")
else:
  print("b is not greater than a")

 

Korte hand als

Als u slechts één instructie hebt om uit te voeren, kunt u deze op dezelfde regel plaatsen als de if-instructie.

Voorbeeld

Eén regel if-statement:

if a > b: print("a is greater than b")

 

Korte hand Als ... Anders

Als je maar één uit te voeren statement hebt, een voor als en een voor else, dan kun je het allemaal op dezelfde regel plaatsen:

Voorbeeld

Eén regel if else-verklaring:

print("A") if a > b else print("B")

U kunt ook meerdere andere instructies op dezelfde regel plaatsen:

Voorbeeld

Eén regel if else-verklaring, met 3 voorwaarden:

print("A") if a > b else print("=") if a == b else print("B")

Voorbeeld uitvoeren »

 

En

De en keyword is een logische operator, en wordt gebruikt om conditionele uitspraken te combineren:

Voorbeeld

Test of agroter is dan b, EN of c groter is dan a:

if a > b and c > a:
  print("Both conditions are True")

 

Of

Het orsleutelwoord is een logische operator en wordt gebruikt om voorwaardelijke uitspraken te combineren:

Voorbeeld

Test of agroter is dan bOF OF a groter is dan c:

if a > b or a > c:
  print("At least one of the conditions is True")

Deel 10 tm 12

In deze deel ga ik uitleggen wat een lijst is in python, wat de functies zijn en hoe je ze maakt:

 1. Python lists
 2. Pythons tuples
 3. Python Sets

 

 

  

Python Lists: 

Er zijn vier soorten verzamelingen/lijsten in Python:

 • Lijstis een verzameling die is geordend en veranderbaar. Staat dubbele leden toe.
 • Tupleis een verzameling die geordend en onveranderbaar is. Staat dubbele leden toe.
 • Setis een verzameling die ongeordend en niet-geïndexeerd is. Geen dubbele leden.
 • Woordenboekis een verzameling die niet is geordend, kan worden gewijzigd en geïndexeerd. Geen dubbele leden.

Let op als je een lijst gaat maken, goed moet opletten welke soort lijst gaat maken. Elke lijst is verschillend van elkaar.  

Python Tuples: 

 • Een Tuple is een verzameling die geordend en onveranderbaar is.
 • In Python worden Tuples geschreven met ronde haakjes, voorbeeld van het maken van een Tuple: thistuple = ("appel", "banaan", "kers") afdruk (thistuple)

In een tuple kunnen waarden niet veranderd worden: thistuple = ("appel", "banaan", "kers") thistuple [1] = "zwarte bes"

# De waarden blijven hetzelfde: afdruk (thistuple)

 

Python Sets: 

 • Een set is een verzameling die ongeordend en niet-geïndexeerd is. In Python worden sets geschreven met accolades. Voorbeeld Maak een set: thisset = {"apple", "banana", "cherry"} afdruk (thisset)

Sets zijn ongeordend, dus het betekent dat het willekeurig in een lijst staan.

Je hebt geen toegang tot items in een set door te verwijzen naar een index, omdat sets ongeordend zijn, hebben de items geen index.

Maar u kunt de ingestelde items doorlopen met een for-lus, of vragen of een opgegeven waarde aanwezig is in een set, door het in-sleutelwoord te gebruiken.

Deel 4 tm 6

In deze deel zal ik over deze 3 onderdelen bespreken:

 1. Python Syntax
 2. Python Variables
 3. Python Numbers

op deze link: http://ac-host.nl/I2/index.php/software/python-cursus , zullen er opdrachten tevoorschijn komen die je dan kan maken, ook komt er informatie over het onderdelen zelf.   

 

 

 

Je kan opdrachten maken over het  creëren van variabele namen tot concrete variabele types. Met deze opdrachten kan je Python beter leren. Bij de opdrachten krijg je een voorbeeld te zien en er is een stukje leeg gelaten, dat stukje moet jij kunnen invullen. Als je de antwoord niet weet klik je op 'Hide Answer' en dan zie je het antwoord op de scherm. Klik dan op 'Submit Answer' , zodat jij dan het goede antwoord kan invullen. Op deze manier kan je al die opdrachten maken. 

 Samenvatting:

 • Voer Python Syntax uit:

Door een python-bestand op de server te maken met behulp van de bestandsextensie .py en deze op de opdrachtregel uit te voeren:

 

C: \ Users \ Your Name> python myfile.py

 • Python inkepingen

Waar in andere programmeertalen de inspringing in code alleen voor leesbaarheid is, is in Python de insprong erg belangrijk. Python gebruikt inspringing om een (lege) blok code aan te geven. Voorbeeld als 5> 2:   print ("Vijf is groter dan twee!")

 • Python geeft een foutmelding als je de inspringing overslaat: Voorbeeld als 5> 2: print ("Vijf is groter dan twee!")
 • Opmerkingen beginnen met een # en Python geeft de rest van de regel als commentaar weer: Voorbeeld Opmerkingen in Python: #Dit is een opmerking. print ("Hallo, Wereld!") docstrings. 

 

Samenvatting over Python Variables:

 • Variabelen maken

In tegenstelling tot andere programmeertalen heeft Python geen opdracht voor het declareren van een variabele. Een variabele wordt gemaakt op het moment dat u er voor het eerst een waarde aan toewijst. Voorbeeld x = 5 y = "John" druk (x) druk (y) Variabelen hoeven niet te worden gedeclareerd met een bepaald type en kunnen zelfs van type veranderen nadat ze zijn ingesteld. Voorbeeld x = 4 # x is van het type int x = "Sally" # x is nu van het type str druk (x)

 • Variabele namen

Een variabele kan een korte naam hebben (zoals x en y) of een meer beschrijvende naam (leeftijd, autonaam, total_volume). Regels voor Python-variabelen: Een variabelenaam moet beginnen met een letter of het onderstrepingsteken Een variabelenaam kan niet beginnen met een nummer Een variabelenaam mag alleen alfanumerieke tekens en onderstrepingstekens bevatten (A-z, 0-9 en _) Variabelenamen zijn hoofdlettergevoelig

 • Om zowel tekst als een variabele te combineren, gebruikt Python het + -teken: Voorbeeld x = "geweldig" print ("Python is" + x)

Samenvatting over Python Numbers:

Python-nummers

Er zijn drie numerieke typen in Python:

 1. Integer
 2. Vlotter
 3. Complex

Variabelen van numerieke typen worden gemaakt als je een waarde inzett:

Voorbeeld x = 1 # int y = 2.8 # zweven z = 1j # complex Gebruik de functie type () om het type object in Python te verifiëren:

Voorbeeld druk (type (x)) druk (type (y)) druk (type (z)) Int Int, of integer, is een geheel getal, positief of negatief, zonder decimalen, van onbeperkte lengte.

Voorbeeld Drijft: x = 1,10 y = 1.0 z = -35,59 druk (type (x)) druk (type (y)) druk (type (z)) Float kan ook wetenschappelijke getallen zijn met een 'e' om de kracht van 10 aan te geven.

Voorbeeld Complex: x = 3 + 5j y = 5j z = -5j druk (type (x)) druk (type (y)) druk (type (z))

Deel 7 tm 9

In deze deel zal ik over 3 grote onderdelen van python uitleggen:

 1. Python Casting
 2. Pythons strings
 3. Python operators 

 

 Opdrachten zijn namelijk over variabelen en hoe je die variabelen kan vergelijken etc. 

Python Casting: 

 • Geef een variabel type op Het kan voorkomen dat u een type op een variabele wilt specificeren. Dit kan gedaan worden met gieten. Python is een objectgeoriënteerde taal en gebruikt als zodanig klassen om gegevenstypen te definiëren, inclusief de primitieve typen.
 • Casten in python wordt daarom gedaan met behulp van constructorfuncties:

int () - construeert een geheel getal uit een integer, letterlijk, een letterlijke letter (door af te ronden naar het vorige gehele getal), of een letterlijke tekenreeks (waarbij de tekenreeks een geheel getal vertegenwoordigt)

float () - construeert een float-getal van een geheel getal, letterlijk, een lettertype float of een letterlijke tekenreeks (vooropgesteld dat de tekenreeks een float of een geheel getal vertegenwoordigt)

str () - construeert een tekenreeks uit een groot aantal verschillende gegevenstypen, inclusief tekenreeksen, integer-letterwoorden en float-letterwoorden

Voorbeeld strings:

x = str ("s1") # x is 's1' y = str (2) # y is '2' z = str (3.0) # z is '3.0'

 Python Strings:

String-literals in python zijn omgeven door enkele aanhalingstekens of dubbele aanhalingstekens. 'Hallo' is hetzelfde als 'Hallo'.

Strings kunnen met behulp van de afdrukfunctie worden uitgevoerd op het scherm. Bijvoorbeeld: afdrukken ("hallo").

 a = "Hallo wereld!"

afdruk (a [1])

Voorbeeld

Substring. Haal de personages van positie 2 naar positie 5 (niet inbegrepen):

 

Vul uw naam in: bijv. Linus

Daarna drukt het programma het af met een klein berichtje op het scherm. Hallo, Linus

Python Operators:

 • Operators worden gebruikt voor het uitvoeren op variabelen en waarden.
 • Python operators wordt verdeeld in deze groepen:
 1. Rekenkundige operatoren
 2. Toewijzingsoperators
 3. Vergelijkingsoperatoren
 4. Logische operatoren
 5. Identiteitsbedrijven
 6. Lidmaatschap operators
 7. Bitwise-operators
 8. Rekenkundige operatoren worden gebruikt met numerieke waarden om veelgebruikte wiskundige bewerkingen uit te voerenzoals: additie, aftrekken, vermenigvuldigen, expontenteren etc.

Python

 

Introductie

Om een systeem of software te kunnen maken heb je programmeertaal nodig. Om het te kunnen uitleggen nemen we Python als voorbeeld. Deze programmeertaal wordt voor vele dingen gebruikt zoals we- en software development, scripts maken voor het systeembeheer en etc. Met deze programma kan je websites en softwares maken, verwerken en ook wat de meeste programma's niet hebben, heeft python wel waardoor je meerdere functies kunt uitoefenen.

 

Als je Python hebt gedownload of via commandline (cmd.exe) doe je als eerste stap maak je een bestand door deze formule in te voeren.

C:\Users\Your Name>python --version (bij your-name kan je je eigen naam in typen)

en dan typ je C:\Users\Your Name>python helloworld.py

daarna sla je het op en dan ga je naar je commandline en controleer je door dezelfde formule in voeren. Als uitkomst moet er Hello, World!

hierbij heb je eindelijk je eerste Python bestand gemaakt.

 

Om je bestand te kunnen testen, koppel je codes aan je bestand zodat je makkelijker kan vinden. Om te kunnen beginnen ga je naar je command line en typ je C:\Users\Your Name>python.

Druk je op enter en dan komt als uitkomst:

Python 3.6.4 (v3.6.4:d48eceb, Dec 19 2017, 06:04:45) [MSC v.1900 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

Daarna typ je je bestand >>> print("Hello, World!") in. en als antwoord komt dan:

 C:\Users\Your Name>python
Python 3.6.4 (v3.6.4:d48eceb, Dec 19 2017, 06:04:45) [MSC v.1900 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print("Hello, World!")

Dan typ je je bestandsnaam Hello, World! in. Wanneer je klaar bent met je programmering typ je: exit() . Dan ben je klaar met je eerste deel