Deel 4 tm 6

In deze deel zal ik over deze 3 onderdelen bespreken:

 1. Python Syntax
 2. Python Variables
 3. Python Numbers

op deze link: http://ac-host.nl/I2/index.php/software/python-cursus , zullen er opdrachten tevoorschijn komen die je dan kan maken, ook komt er informatie over het onderdelen zelf.   

 

 

 

Je kan opdrachten maken over het  creëren van variabele namen tot concrete variabele types. Met deze opdrachten kan je Python beter leren. Bij de opdrachten krijg je een voorbeeld te zien en er is een stukje leeg gelaten, dat stukje moet jij kunnen invullen. Als je de antwoord niet weet klik je op 'Hide Answer' en dan zie je het antwoord op de scherm. Klik dan op 'Submit Answer' , zodat jij dan het goede antwoord kan invullen. Op deze manier kan je al die opdrachten maken. 

 Samenvatting:

 • Voer Python Syntax uit:

Door een python-bestand op de server te maken met behulp van de bestandsextensie .py en deze op de opdrachtregel uit te voeren:

 

C: \ Users \ Your Name> python myfile.py

 • Python inkepingen

Waar in andere programmeertalen de inspringing in code alleen voor leesbaarheid is, is in Python de insprong erg belangrijk. Python gebruikt inspringing om een (lege) blok code aan te geven. Voorbeeld als 5> 2:   print ("Vijf is groter dan twee!")

 • Python geeft een foutmelding als je de inspringing overslaat: Voorbeeld als 5> 2: print ("Vijf is groter dan twee!")
 • Opmerkingen beginnen met een # en Python geeft de rest van de regel als commentaar weer: Voorbeeld Opmerkingen in Python: #Dit is een opmerking. print ("Hallo, Wereld!") docstrings. 

 

Samenvatting over Python Variables:

 • Variabelen maken

In tegenstelling tot andere programmeertalen heeft Python geen opdracht voor het declareren van een variabele. Een variabele wordt gemaakt op het moment dat u er voor het eerst een waarde aan toewijst. Voorbeeld x = 5 y = "John" druk (x) druk (y) Variabelen hoeven niet te worden gedeclareerd met een bepaald type en kunnen zelfs van type veranderen nadat ze zijn ingesteld. Voorbeeld x = 4 # x is van het type int x = "Sally" # x is nu van het type str druk (x)

 • Variabele namen

Een variabele kan een korte naam hebben (zoals x en y) of een meer beschrijvende naam (leeftijd, autonaam, total_volume). Regels voor Python-variabelen: Een variabelenaam moet beginnen met een letter of het onderstrepingsteken Een variabelenaam kan niet beginnen met een nummer Een variabelenaam mag alleen alfanumerieke tekens en onderstrepingstekens bevatten (A-z, 0-9 en _) Variabelenamen zijn hoofdlettergevoelig

 • Om zowel tekst als een variabele te combineren, gebruikt Python het + -teken: Voorbeeld x = "geweldig" print ("Python is" + x)

Samenvatting over Python Numbers:

Python-nummers

Er zijn drie numerieke typen in Python:

 1. Integer
 2. Vlotter
 3. Complex

Variabelen van numerieke typen worden gemaakt als je een waarde inzett:

Voorbeeld x = 1 # int y = 2.8 # zweven z = 1j # complex Gebruik de functie type () om het type object in Python te verifiëren:

Voorbeeld druk (type (x)) druk (type (y)) druk (type (z)) Int Int, of integer, is een geheel getal, positief of negatief, zonder decimalen, van onbeperkte lengte.

Voorbeeld Drijft: x = 1,10 y = 1.0 z = -35,59 druk (type (x)) druk (type (y)) druk (type (z)) Float kan ook wetenschappelijke getallen zijn met een 'e' om de kracht van 10 aan te geven.

Voorbeeld Complex: x = 3 + 5j y = 5j z = -5j druk (type (x)) druk (type (y)) druk (type (z))