Deel 7 tm 9

In deze deel zal ik over 3 grote onderdelen van python uitleggen:

 1. Python Casting
 2. Pythons strings
 3. Python operators 

 

 Opdrachten zijn namelijk over variabelen en hoe je die variabelen kan vergelijken etc. 

Python Casting: 

 • Geef een variabel type op Het kan voorkomen dat u een type op een variabele wilt specificeren. Dit kan gedaan worden met gieten. Python is een objectgeoriënteerde taal en gebruikt als zodanig klassen om gegevenstypen te definiëren, inclusief de primitieve typen.
 • Casten in python wordt daarom gedaan met behulp van constructorfuncties:

int () - construeert een geheel getal uit een integer, letterlijk, een letterlijke letter (door af te ronden naar het vorige gehele getal), of een letterlijke tekenreeks (waarbij de tekenreeks een geheel getal vertegenwoordigt)

float () - construeert een float-getal van een geheel getal, letterlijk, een lettertype float of een letterlijke tekenreeks (vooropgesteld dat de tekenreeks een float of een geheel getal vertegenwoordigt)

str () - construeert een tekenreeks uit een groot aantal verschillende gegevenstypen, inclusief tekenreeksen, integer-letterwoorden en float-letterwoorden

Voorbeeld strings:

x = str ("s1") # x is 's1' y = str (2) # y is '2' z = str (3.0) # z is '3.0'

 Python Strings:

String-literals in python zijn omgeven door enkele aanhalingstekens of dubbele aanhalingstekens. 'Hallo' is hetzelfde als 'Hallo'.

Strings kunnen met behulp van de afdrukfunctie worden uitgevoerd op het scherm. Bijvoorbeeld: afdrukken ("hallo").

 a = "Hallo wereld!"

afdruk (a [1])

Voorbeeld

Substring. Haal de personages van positie 2 naar positie 5 (niet inbegrepen):

 

Vul uw naam in: bijv. Linus

Daarna drukt het programma het af met een klein berichtje op het scherm. Hallo, Linus

Python Operators:

 • Operators worden gebruikt voor het uitvoeren op variabelen en waarden.
 • Python operators wordt verdeeld in deze groepen:
 1. Rekenkundige operatoren
 2. Toewijzingsoperators
 3. Vergelijkingsoperatoren
 4. Logische operatoren
 5. Identiteitsbedrijven
 6. Lidmaatschap operators
 7. Bitwise-operators
 8. Rekenkundige operatoren worden gebruikt met numerieke waarden om veelgebruikte wiskundige bewerkingen uit te voerenzoals: additie, aftrekken, vermenigvuldigen, expontenteren etc.