Intro

Welkom allemaal op mijn website. Op deze website leer je van database maken tot games ontwikkelen. Nu is niet veel te zien maar als administrator zal ik actueel bezig zijn om deze website beter bruikbaar maken voor meeste mensen.

Deel 13 en 14

In deze deel zal ik nog de laatste onderdeel van lijst vertellen en een onderdeel over voorwaarden en verklaringen:

  1. Python woordenboek
  2. Pythons als....anders

 

 


Woordenboek 

Een woordenboek in Python is ongeordend en veranderbaar is. Je hebt toegang tot het lijst door sleutelwoorden in vierkante haakjes te schrijven:

x = thisdict["model"]

x = thisdict.get("model")

 

Als....anders

Bij python wordt logische voorwaarden uit wiskunde uitgehaald, dat zijn namelijk:

  • Gelijk aan: a == b
  • Niet gelijk aan: a! = B
  • Minder dan: a <b
  • Minder dan of gelijk aan: a <= b
  • Groter dan: a> b
  • Groter dan of gelijk aan: a> = b

Deze voorwaarden kunnen op verschillende manieren worden gebruikt, meestal in 'if-statements' en loops.

Een "if-statement" wordt geschreven met behulp van het if- sleutelwoord.

Elif

Het elif- sleutelwoord is een pythonsmanier om te zeggen "als de vorige voorwaarden niet waar waren, probeer dan deze voorwaarde".

Voorbeeld

a = 33
b = 33
if b > a:
  print("b is greater than a")
elif a == b:
  print("a and b are equal")

In dit voorbeeld is a gelijk aan b , dus de eerste voorwaarde is niet waar, maar de elif- voorwaarde is waar, dus we printen naar scherm dat "a en b gelijk zijn".

 

Anders

Het trefwoord else vangt alles op wat niet onder de voorgaande voorwaarden valt.

Voorbeeld

a = 200
b = 33
if b > a:
  print("b is greater than a")
elif a == b:
  print("a and b are equal")
else:
  print("a is greater than b")

In dit voorbeeld is a groter naar b , dus de eerste voorwaarde is niet waar, ook de elif- voorwaarde is niet waar, dus we gaan naar de voorwaarde else en printen naar scherm dat "a groter is dan b".

Je kunt ook een hebben elsezonder elif:

Voorbeeld

a = 200
b = 33
if b > a:
  print("b is greater than a")
else:
  print("b is not greater than a")

 

Korte hand als

Als u slechts één instructie hebt om uit te voeren, kunt u deze op dezelfde regel plaatsen als de if-instructie.

Voorbeeld

Eén regel if-statement:

if a > b: print("a is greater than b")

 

Korte hand Als ... Anders

Als je maar één uit te voeren statement hebt, een voor als en een voor else, dan kun je het allemaal op dezelfde regel plaatsen:

Voorbeeld

Eén regel if else-verklaring:

print("A") if a > b else print("B")

U kunt ook meerdere andere instructies op dezelfde regel plaatsen:

Voorbeeld

Eén regel if else-verklaring, met 3 voorwaarden:

print("A") if a > b else print("=") if a == b else print("B")

Voorbeeld uitvoeren »

 

En

De en keyword is een logische operator, en wordt gebruikt om conditionele uitspraken te combineren:

Voorbeeld

Test of agroter is dan b, EN of c groter is dan a:

if a > b and c > a:
  print("Both conditions are True")

 

Of

Het orsleutelwoord is een logische operator en wordt gebruikt om voorwaardelijke uitspraken te combineren:

Voorbeeld

Test of agroter is dan bOF OF a groter is dan c:

if a > b or a > c:
  print("At least one of the conditions is True")