Chahd

Chahd
4HCM
Informatica

Informatica Verslag   IBM DOMINO DESIGNER

Introductie 

In dit verslag vertel ik wat Domino Designer is en wat ik ermee heb gedaan in de les. Domino Designer is een programma waar er flexibel databases  kan worden aangemaakt voor je website. Dat doe je natuurlijk door bepaalde stappen te volgen , zoals formulieren maken , views maken , framesets etc. Op die manier maak je een eigen website waar je veel op kunt delen. Ik kon zelf niet er zelfstandig mee aan de slag gaan , want dit programma kon ik persoonlijk alleen op school gebruiken wat wel jammer is. Dus kon ik het thuis niet gebruiken. Hierna vertel ik wat ik precies heb gedaan tijdens de lessen en wat hierbij belangrijk is.                                                                                                                                                                                                               

IBM DOMINO DESIGNER Logo ;

                                                                                                                                                                                                                                

Wat heb ik gedaan?

Je begint als eerst met het maken van een database. Dat doe je door middel van een form waar je bepaalde gegevens op kunt zetten. Zorg ervoor dat je de form ook kunt invullen. Ook maak je knoppen waar je dan al je gegevens kunt opslaan.

De knoppen maak je zo:     1. Ga met je muis naar de rechterkant van het tabblad en sleep het naar rechts → Er komt een leeg veld te staan.

                                        2. Vervolgens klik je nog een keer op de rechterkant van je muis waar je dan  'create action' ziet staan → Klik daar weer op.

                                        3. Onder je tabblad vind je een leeg vakje waar je de formule voor je knoppen kunst schrijven → Schrijf de formule op , zonder de formule is je database niet compleet! 

Na het maken van de knoppen , begin je met het maken van formulieren. Ik heb zelf 3 formulieren gemaakt ;  - PersooneelsFormulier

                                                                                                                                                                             - LedenFormulier

                                                                                                                                                                             - ProductenFormulier

Voorbeeld van een formulier ;                                                                                                                                Velden ; 

                                                                                                                                                                              

                                                                                                   

 

 

Als eerst ben ik begonnen aan mijn personeels formulier , daarna de leden formulier en ten slotte de producten formulier.

Zo maak je een formulier :  1. Klik boven aan op 'new form' en geef het een naam → In dit geval bijvoorbeeld ' Persooneel ' 

                                        2. Maak vervolgens kolommen aan. 

                                        3. Zet een veld in waar je , je gegevens kan invullen. 

                                        4. Maak daarna de knoppen.

                                        5. Ten slotte , klik je steeds weer op de rechterkant van je muis , bij 'create action' om formules bij te zetten → Om het mooier te maken kan je,                                              je formulier , een achtergrond geven door middel van een afbeelding of een kleur.

Na de formulieren maak je 'views' , hierop kun je de gegevens zien. Het is best ingewikkeld en kan wel wat tijd duren. Hieronder zie je een voorbeeld van zo een view ; 

 

 

1. Je maakt eerst kolommen , waaraan je velden van forms kunt koppelen → De gegevens die je invult , komen in de views terecht. Wel de kolommen steeds refreshen zodat je het kunt zien.  

2. Na het afmaken van al je views, kun je van elke view een kopie maken en de kolom volgorde veranderen → Bijvoorbeeld ; Leden op voornaam view , kopie van maken > Leden op achternaam view.

3. Zo heb je van elke view 2 keer.

4. Wat handig is , is dat je de vieuws ook een nummer geeft zodat het ook overzichtelijker wordt.

Na het afronden van de views , maak je 'pages'. Je maakt 2 pagina's , navigatie-links en een reclamebalk. Bij navigatie-links , type je bij elke view eigen naam. Bij elk woord komt eer een voor - en achternaam. Met behulp van formules koppel je de views bij. Bij je producten formulier , doe precies hetzelfde maar dan aan de hand van view kolom waarmee het begint → Bijvoorbeeld, kleur en soort. Bij de link , maak je een hotspot aan waar je weer een formule erbij koppelt. Na de pages , maak je ten slotte de 'framesets'.

Page ; 

                                                

 

 

Zo maak je de framesets : 1. Ga naar ' frameset ' , klik op de rechterkant van je muis.  

                                      2. Klik vervolgens op de frame-eigenschappen.

                                      3. Daarna klik je op het ' URL ' balk en dan op de ' named elements' .

                                      4. Ten slotte klik je op de gele map en is je database af. → Klik op ' Controle S ' om alles op te slaan. Vergeet niet om je fouten te                                            controleren. 

 

 

Reflectie

Ik heb zelf best veel tijd besteedt aan deze opdracht. Je moet vooral goed kunnen begrijpen wat je doet en ook op volgorde. Door behulp van de filmpjes die ik bekeek en door de leraar natuurlijk kon ik het bijhouden en wist ik wat ik moest doen. Ik heb zelf veel geleerd van dit opdracht. Ik wist niet dat je zelf een database kon maken en ook op deze manier. Zelf denk ik dat Domino Designer een best belangrijk programma is , je kan het goed gebruiken voor later. Ik heb alle punten in dit verslag bewerkt die belangrijk waren. Ik hoop dat ik hierbij op een duidelijke manier heb kunnen laten zien hoe je aan het werk kan gaan.