Periode 3 verslag

Rasberry Pie

 

In periode 3 hebben we kennis gemaakt met Rasberry Pi (RPI). Wat is RPI? Nou de Raspberry Pi is een compact printplaatje ter grootte van een pakje sigaretten en die de functionaliteit van een complete computer heeft. Door de makers aan de universiteit van Cambridge is het systeem enerzijds primair bedoeld voor het onder de knie krijgen van de grondbeginselen van computertechniek en anderzijds voor het besturen van simpele en meer complexe zaken.

Een Rasberry pi computertje.

 

Wat was de opdracht?

We kregen allemaal leuke opdrachten om de rasberry pi te leren kennen. Zoals een spelletje maken waar je zo snel mogelijk op een knop moest drukken. We hebben ook de opdracht gekregen om een stoplicht te maken die regeert op het tikken van een zoemer, hiervoor moesten we een script schrijven in het programma python 3. Het script ziet er als volgt uit.

 

from gpiozero import Button, TrafficLights, Buzzer

zoemer = Buzzer(15)

lights = TrafficLights(25, 8, 7)

while True:

    lights.on(0)

    zoemer.off()

    knop.wait_for_press()

    lights.off()

    zoemer.on()

    knop.wait_for_release()

 

Deze script maakte het mogelijk dat het stoplichtje aan was als de zoemer niet was ingedrukt, maar als je de knopje indrukte ging de zoemer zoemen en ging het stoplichtje dus uit. We kregen ook een breadbord waarop je de lampjes, zoemers, weerstanden etc. op kon aansluiten. Onze opstelling zag er als volgt uit.

 

Een andere opdracht was het werken met de lichtgevoelige weerstand. Dat was een weerstand die gevoelig is voor licht. Daar was dan weer deze opstelling voor nodig.

 

 

De code die we toen gebruikten gaat als volgt:

 

 from gpiozero import LightSensor, Buzzer

 

  lichtsensor = LightSensor(4)  # alter if using a different pin

  while True:

      print(lichtsensor.value)

 

Als je die code gaat runnen dan komt er een lange reeks aan een bepaalde cijfercodes, door met je hand over de sensor te gaan zullen de uitkomsten variëren.

Mening.

Ik vond dit een erg leuke en leerzame opdracht. Ik vond het niet zo moeilijk omdat het gewoon een kwestie van scripts invullen en de breadbord goed koppelen was, maar ik heb alsnog erg genoten en ik hoop dat ik deze kennis ooit later zal toepassen.