In periode 1 moesten we een database met het programma IBM Domino Designer. De database moest zijn voor jouw eigen bedrijf, dus iedereen werkte in individuen. Iedereen kreeg een ander soort bedrijf en ik kreeg een bootverhuurbedrijf. We leerden IBM te gebruiken met bepaalde formules die je uit je hoofd moest leren.

Wat waren de opdrachten?

We kregen verschillende opdrachten die je later allemaal bij de eindopdracht bij elkaar moest zetten. De opdrachten waren als volgt;

- Mijn eerste opdracht die ik kreeg was dat ik formulieren moest maken voor mijn database. Ik moest 3 verschillende formulieren maken, namelijk formulieren met klantengegevens, personeelsgegevens en bootgegevens. In de formulieren met klantengegevens en personeelsgegevens moesten ze hun naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer etc. kunnen invullen. In de formulier met de bootgegevens moest ik informatie geven over de boten zelf, zoals bijvoorbeeld de naam en de bootnummer.

- Mijn tweede opdracht was het maken van een view voor elke formulier. Een view geeft een overzichtelijke weergave van de informatie die in een formulier staat. Je kan hiermee de formulieren rangschikken op bijvoorbeeld naam en datum van verhuur. Zo heeft  een bootverhuurbedrijf beter overzicht over de klanten, boten en zijn personeel.

- Aan de views  formulieren moest ik knoppen toevoegen, die het gebruik van de formulieren en views vergemakkelijken. Je hebt knoppen met verschillende functies, zoals bijvoorbeeld opslaan, sluiten, bewerken en natuurlijk een nieuwe formulier aanmaken.

- Mijn laatste opdracht was een frameset maken. Zoals ik al eerder had verteld, moest ik ervoor zorgen dat de formulieren en views allemaal bij een zetten met een overzichtelijke indeling. Dit kan dus met zo een frameset. Ik had 3 frames in mijn frameset; links, midden en boven. In de bovenste frame had ik de naam van mijn bedrijf ingevuld met onze slogan en logo. Aan de linkerkant had ik een frame met verschillende links waarmee je gemakkelijk een view of een formulier kunt bekijken. Als je op zo een link drukt, dan komt de formulier/view te staan in de middelste frameset, die overigens ook nog eens de grootste frame is.

Met zo overzichtelijke frameset krijg je een mooi geordende database die je goed kunt gebruiken als bedrijfseigenaar.

Image result for boat

Mijn eigen ervaring?

In het begin dacht ik dat het  moeilijk zou zijn toen ik die formules zag, maar uiteindelijk viel alles toch mee. Wat ik wel jammer vind is dat je de formules na een bepaalde tijd toch gaat vergeten, maar toch was het wel een leuke opdracht.