Verslag fantasiedier

(Geen onderwerp)LBleila barkanido 28-3-2019 18:51Postvak IN; Verzonden itemsAan:leila barkani (leila.b.12@hotmail.com);

Photoshop; Fantasiedier

  • Voor periode 2 heb ik aan een opdracht op het programma (photoshop) gewerkt, waarbij ik een omhulsel van verschillende dieren moest creëren. De volgende dieren die ik heb gebruikt zijn: een schaap, een vos en een konijn.
  • Hoe heb ik dat gedaan ?

Nou, voor het uitoefenen van deze opdracht. Heb ik de app photoshop gebruikt. Waarbij ik als eerst de plaatjes heb moeten kiezen.

Om de afbeelding te openen ga je naar Bestand > Openen in de menubalk, om bestaande afbeeldingen te openen ga je naar Bestand > Nieuw in de menubalk om een nieuwe afbeelding te maken. Ook moet je gebruik van de interface, waarbij je je het volgende gebruikt :

*Menubalk (helemaal bovenaan) bevat de menu’s Bestand, Bewerken, Afbeelding en andere menu’s die je toegang geven tot verschillende opdrachten, aanpassingen.

    *Optiebalk (onder de menubalk) bevat opties voor het gereedschap waarmee je momenteel werkt.

* Gereedschap set  (aan de linkerkant) bevat gereedschappen voor het bewerken van afbeeldingen en het maken van illustraties. Gelijksoortige gereedschappen staan bij elkaar. Je kunt verwante gereedschappen in een groep weergeven door op een gereedschap in het deelvenster te klikken en de muisknop ingedrukt te houden.

* De deelvensters (aan de rechterkant) zoals Kleur, Lagen, Eigenschappen en andere deelvensters bevatten verschillende regelaars om afbeeldingen te bewerken. In het menu Venster vind je de volledige lijst met deelvensters.

*Documentvenster (in het midden) toont het bestand waaraan je momenteel werkt. Als er meerdere documenten zijn geopend, worden die weergegeven op tabbladen in het documentvenster.

*Een bestand sluiten: kies Bestand > Sluiten.

Om in- en uit te zoomen doe je de volgend dingen :

*    Het zoomgereedschap bevindt zich in de gereedschap set. Je kunt schakelen tussen inzoomen en uitzoomen via de optiebalk.

*In de gereedschap set vind je ook het handje, waarmee je kunt                       pannen in een grote of ingezoomde afbeelding.

Om een opdracht ongedaan te maken hebben wij het volgende geleerd :

*om je opdracht te wijzigen ga je naar  Bewerken > Ongedaan maken of druk je op Control+Z

*Om de laatste bewerking die je hebt uitgevoerd opnieuw uit te voeren, kies je Bewerken > Opnieuw of druk je nogmaals op Control+Z

*Om meerdere stappen ongedaan te maken, kies je meerdere keren Bewerken > Stapterugof selecteer je een stap in het deelvenster Historie.

Uiteindelijk ben je toch een keer klaar en dam je werk opslaan dat gaat als volgt:

*Ga naar Bestand > Opslaan of Bestand > Opslaan als.

*Als je een afbeelding opslaat in de Photoshop-indeling (.psd), blijven de lagen, het type en andere bewerkbare Photoshop-eigenschappen behouden. Het is raadzaam de afbeelding in de PSD-indeling op te slaan zolang je er nog aan werkt.

*Een afbeelding die je opslaat in de indeling JPEG (.jpg) of PNG (.png) wordt opgeslagen als standaard afbeeldingsbestand. Je kunt het bestand dan gemakkelijk delen, openen met andere programma’s en online zetten. Als je klaar bent met bewerken, sla dan ook een kopie in een van deze indelingen op.

My website

Heey ik ben Leila en ik zit in het vierde leerjaar mavo. Voor school moest ik zelf een site maken en dan vervolgens al mijn opdrachten erop plaatsen. op deze site zal ik al mijn opdrachten, verslagen en uitleg etc. Erop zetten voor het vak informatica. Wil jij weten hoe je een lampje kan laten branden door zelf dunne draadjes aan elkaar te bevestigen en voor hoelang je het lampje wilt laten branden. Dan zou ik vooral verderkijken op mijn website….😊