ALI DIN
4HNT
EDITOR
DESIGNER

Projects

Raspberry Pi Small Computer With Major Capabilities Read Story
Python A Computer Language Reformed Read Story

Python Home

Python is programmataal op je computer waarmee je verschillende dingen kan doen, bijvoorbeeld bestands en-, databehandeling. Deze programmataal ga ik de volgende weken leren, het oefenen van Python is hierbij bij belang.

Python Introduction

Python is een programmataal die bijvoorbeeld gebruikt wordt om websites en software te maken. Python is handig om te gebruiken aangezien het op verschillende platformen werkt en het werkt met simpel engels. Python 3 is de laatste versie van Python en dus ook de versie die ik ga leren.

 

Python Get Started

Om te checken of je Python geinstalleerd hebt op je Windows computer, kan je de volgende command in cmd stoppen:

C:\Users\Your Name>python --version

Voor Mac en Linux geldt:

python --version

Bij Python maak je files in de .py format, als je vervolgens wilt dat Python deze file leest moet je het volgende command intikken: 

C:\Users\Your Name>python (naam-bestand).py

Met Python is het vaak handiger als je korte commands niet in een file zet, bijvoorbeeld:

C:\Users\Your Name>python

C:\Users\Your Name>python
Python 3.6.4 (v3.6.4:d48eceb, Dec 19 2017, 06:04:45) [MSC v.1900 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print("Hello, World!")

C:\Users\Your Name>python
Python 3.6.4 (v3.6.4:d48eceb, Dec 19 2017, 06:04:45) [MSC v.1900 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print("Hello, World!")
Hello, World!

exit()

 

 

 

Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world.
Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world.
- Albert Einstein
A man who dares to waste one hour of time has not discovered the value of life.
A man who dares to waste one hour of time has not discovered the value of life.
-Charles Darwin
However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at.
However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at.
-Stephen Hawking