ev3

In de tweede periode werden we verdeeld in groepjes van twee en drie. Er werd een begin gemaakt aan robotica, we werkten in deze periode met het programma Lego Mindstorms EV3.

Eerst werd ons de opdracht gegeven om de robot op te bouwen en de verschillende functies ervan  uit te proberen. Het was mogelijk deze functies van de robot op de programma te maken door de filmpjes van Lego mindstorms te volgen. Terwijl ik hier mee bezig was waren de andere twee mensen in mijn groepje de onderdelen van de robot en de robot zelf aan het bouwen. Dit duurde nog een tijdje.

De robot kon verschillende dingen doen zoals:

- Het herkennen van kleuren en er vervolgens op reageren

 

- Objecten op een afstand waarnemen en er vervolgens op reageren

- Draaien met een bepaalde hoek

- Remmen na iets te hebben waargenomen of na een bepaalde afstand te hebben afgelegd

- Een lijn volgen

- Rijden, in een bepaalde richting of na een bepaalde afstand.

- Etc.

 

Toen we pas waren begonnen waren we blij toen we zagen dat we ervoor konden zorgen dat de robot bepaalde dingen kon doen als we het juist installeerden.

Wij hebben ons daarna vooral moeten focussen op de line follower. Het doel van de line follower was dat de robot een zwarte lijn zou kunnen volgen door middel van de waargenomen lichtintensiteit op de grond, ik ben hier al eerder op in gegaan in het artikel “Lego Mindstorms EV3”.