Samenvatting Python deel 1 t/m 3.

 

*Inleiding:

Wij hebben als opdracht gekregen om Python cursus te maken en een samenvatting over:

1. Python Home.

2. Python Intro.

3. Python Get Started.

op onze website te zetten. Maar wat houdt Python precies eigenlijk in?

- Python is een open source programmeertaal die begin jaren '90 ontworpen is en verder is ontwikkeld door Guido van Rossum.

- Het wordt onder andere gebruikt voor wiskunde, web-ontwikkeling, systeem-scripting etc. 

- Python werkt op verschillende platforms zoals Windows, Raspberry Pi en Mac.

- Python kan verbinding maken met databasesystemen, het kan bestanden wijzigen en lezen.

Zo kan je nog veel meer dingen doen met deze programmeertaal, wat je bij andere programma's misschien niet kunt.

https://www.w3schools.com/python/default.asp - Dit is de link die ik heb gebruikt om meer te begrijpen over 1. Python Home. 

https://www.w3schools.com/python/python_intro.asp - Dit is de link die ik heb gebruikt om meer te begrijpen over 2. Python Intro.

https://www.w3schools.com/python/python_getstarted.asp - Dit is de link die ik heb gebruikt om meer te begrijpen over 3. Python Get Started.

 

*Opdrachten: 

Bij Python kan je oefenen en heb je te maken met verschillende opdrachten, zoals opdrachten die te maken hebben met:

- Parameters

- Functienamen 

- Vergelijkingsexploitant  

- Creëren van variabele namen en variabele types.

- Klikken op de juiste logische operator etc. 

 

Python is een geïnterpreteerde programma, een ontwikkelaar plaatst er dus telkens een bestand op, maar hoe doe je dit met een command line!

C:/users/your  name>python helloworld.py    <---- voorbeeld

helloworld.py    is ons bestandsnaam. Vervolgens moeten we het bestand opslaan. Daarna open je de command line en zoek je je opgeslagen bestand weer op. vervolgens moet je het kunnen zien als: hello,world!

zo maak je dus een python bestand.

* voer exit() om af te sluiten.

 

 

Dit zijn een paar voorbeelden van de opdrachten die er zijn. Het zijn best wel leerzame opdrachten waar bij je ook een beetje je hersenen moet gebruiken, wil je dit ook uitproberen, doen zou ik zeggen!

 

*Mijn mening (reflectie):

In het begin vond ik dit best wel een moeilijke opdracht, omdat ik eerst door de war raakte en een beetje paniekerig werd hoe ik te werk moest gaan etc. Maar na dat ik het eenmaal begreep werd ik wel een beetje rustiger in me hoofd en deed ik alles stap voor stap en hier zijn we dan ik heb het allemaal denk ik wel begrepen waardoor ik rustig mijn samenvatting heb kunnen maken. Hierbij sluit ik mijn samenvatting over Python deel 1 tot en met 3 af, hopelijk lukt het jou ook om hier mee aan de slag te gaan!

 

Saynab Duaale.

 

Samenvatting Python deel 4 t/m 6.

 

*Inleiding:

Wij hebben als opdracht gekregen om Python cursus te maken en een samenvatting over:

1. Python Syntax.

2. Python Variables.

3. Python Numbers.

 op onze website te zetten.

Wat is Python? 

Python is een schitterende programmeertaal. Niet alleen voor professionals, maar ook voor ons hobbyisten. Het zijn allemaal code's die allemaal een aparte functie hebben. Python is geproduceerd met het idee dat programma's over het algemeen altijd gemakkelijker leesbaar en begrijpelijk zijn. Je hebt bepaalde filmpjes om het programma Python onder de knie te krijgen.

 

*Opdrachten:

1. Python Syntax: 

Dit onderdeel bestond in totaal uit 2 diverse opdrachten. De 2 opdrachten bestonden uit, het invoeren van de code om "hello world" uit te voeren en het weten met welke speciale teken 'opmerkingen' in python zijn geschreven.

2. Python Variables:

Dit onderdeel bestond uit 4 opdrachten. Variabele worden gemaakt wanneer je er een waarde aan toewijst. Er zijn variabele met een korte naam zoals (x en y). Maar er zijn ook variabele die een beschrijving geven, bijvoorbeeld: 'leeftijd en achternaam'. 

 

Regels voor python variabele:

- Het mag alleen een alfanumerieke teken en een onderstrepingsteken bevatten.

-Het moet beginnen met een letter of een onderstrepingsletter.

-De Variabele namen zijn hoofdletter gevoelig zo is er een groot verschil tussen age, AGE en Age ( 3 verschillende variabele).

-Het kan niet met een cijfer beginnen.

 

3. Python Numbers:

Je hebt numerieke typen in Python daar heb je er drie van:

1. Int. 
2. Float.
3. Complex.
 
Int --> Int, of integer, is een geheel getal, positief of negatief, zonder decimalen, van onbeperkte lengte. Voorbeelden van integeren zijn: 
 
 
 
Float --> Float of "drijvende-kommawaarde" is een getal, positief of negatief, dat een of meer decimalen bevat. Voorbeelden van Float's zijn: 
 
 
 
Complex --> Complexe getallen worden geschreven met een "j" als het imaginaire deel. Voorbeelden van complexen zijn: 
 
 
 
 
https://www.w3schools.com/python/python_syntax.asp - Dit is de link die ik heb gebruikt om meer te begrijpen over 1. Python Syntax. 
https://www.w3schools.com/python/python_variables.asp - Dit is de link die ik heb gebruikt om meer te begrijpen over 2. Python Variables.
https://www.w3schools.com/python/python_numbers.asp - Dit is de link die ik heb gebruikt om meer te begrijpen over 3. Python Numbers.
 
*Mijn mening (reflectie):
 
Het maken van de Python opdrachten is soms wel lastig, maar ik merk wel dat ik stap voor stap er beter in word en het totaal begin te begrijpen. In het eerste deel had ik er wel veel moeite mee om het systeem te begrijpen, maar nu valt dat reuze mee. Het gaat naar mijn mening op dit moment heel goed! Hierbij sluit ik mijn samenvatting over Python deel 4 tot en met 6 af, hopelijk lukt het jou ook om hier mee aan de slag te gaan!
 
Saynab Duaale.
 
 

Samenvatting Python deel 7 t/m 9.

 

*Inleiding:

Wij hebben als opdracht gekregen om Python cursus te maken en een samenvatting over:

1. Python Casting.

2. Python Strings.

3. Python Operator.

 op onze website te zetten.

*Opdrachten:

1. Python Casting: 

Casten in Python wordt gedaan met behulp van constructorfuncties:

int() ; Construeert een geheel getal uit iteger. een letterlijke leesteken of letter.

float(): Bouwt een float-getal op uit een geheel getal van een integer, float of string.

str(): Construeert een string uit een grote verscheidenheid aan gegevenstype.

voorbeelden: 
 
        
 
 
 

2. Python Strings: 

String in python is aangegeven door middel van aanhalingstekens of dubbele aanhalingstekens. Het maakt niet uit welke je gebuikt als je in ieder geval een van deze gebruikt heb je een String. Strings kunnen worden uitgevoerd, door de printfunctie in te drukken.

- Python heeft geen teken, geven type.

- Ze vertegenwoordigen uni-codes.

- Vierkante haakjes kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen naar elementen van de tekenreeks.

Er zijn vele methodes om Strings toe te passen.

Strings kunnen worden uitgevoerd op het scherm met de printfunctie. Bijvoorbeeld: print ("hallo"). Net als veel andere populaire programmeertalen zijn Strings in Python arrays van bytes die unicode-tekens vertegenwoordigen. Vierkante haakjes kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot elementen van de tekenreeks.

         

 

3. Python Operators: 

 Python Operators worden gebruikt om bewerkingen uit te voeren op variabelen en waarden.

 Python verdeelt ze in de volgende categorieën:

1. Logische operatoren.

2. Toewijzingsoperators.

3. Identiteitsbedrijven.

4. Lidmaatschap operators.

5. Bitwise-operators.

6. Vergelijkingsoperatoren.

7. Rekenkundige operatoren.

 

https://www.w3schools.com/python/python_casting.asp - Dit is de link die ik heb gebruikt om meer te begrijpen over 1. Python Casting. 

https://www.w3schools.com/python/python_strings.asp - Dit is de link die ik heb gebruikt om meer te begrijpen over 2. Python Strings. 

https://www.w3schools.com/python/python_operators.asp - Dit is de link die ik heb gebruikt om meer te begrijpen over 3. Python Operators. 

 

*Mijn mening (reflectie):
 
Het maken van dit deel ging mij wel soepeltjes af, dat had ik niet verwacht. Ik vond dit deel tot nu toe de makkelijkste, puur omdat alles dit keer wat makkelijker ging, dan de vorige keren en ik precies wist wat ik aan het doen was. Ik hoop dat het bij jou ook zo soepeltjes gaat! Hierbij sluit ik mijn samenvatting over Python deel 7 tot en met 9 af, ik wens je heel veel succes toe en tot de volgende x!
 
Saynab Duaale.
 
 

Samenvatting Python deel 10 t/m 12.

 

*Inleiding:

Wij hebben als opdracht gekregen om Python cursus te maken en een samenvatting over: 

1. Python Lists.

2. Python Tuples.

3. Python Sets.

 op onze website te zetten.

*Opdrachten:

1. Python Lists: 

Er zijn vier soorten verzamelingsgegevens in de programmeertaal Python:

 List; is een verzameling die besteld is en kan gewijzigd kan worden. Het staat dubbele leden toe.

Tuple; is een verzameling die geordend en onvervangbaar is. Het staat dubbele leden toe.

Set; is een verzameling van ongeordend en niet- geïndexeerd is. Het staat geen dubbele leden toe.

Dictionary; is een verzameling die geordend is , veranderbaar en geïndexeerd is. Het staat geen dubbele leden toe.

 

Een lijst is een verzameling die is geordend en veranderbaar. In Python worden lijsten met vierkante haken geschreven: Je opent de lijstitems door te verwijzen naar het indexnummer:

 

Als u de waarde van een specifiek artikel wilt wijzigen, verander je het indexnummer, je kunt de lijstitems doorlopen met behulp van een for-lus en om te bepalen of een bepaald item in een lijst voorkomt, gebruikt je het trefwoord in.

 

2. Python Tuples:

 

Een Tuple is een verzameling die geordend en onveranderbaar is. In python worden Tuples met ronde haakjes geschreven.

 --->  Thistuple = (....)

Je kunt toegang krijgen tot tuple-items door te verwijzen naar het indexnummer, tussen vierkante haken. Zodra een tuple is gemaakt, kunt u de waarden ervan niet wijzigen. Tuples zijn niet te wijzigen. Je kunt de tuple-items doorlopen door een for-lus te gebruiken.

Om te bepalen of een bepaald item in een tuple aanwezig is, gebruikt je het in-sleutelwoord. Om te bepalen hoeveel items een tuple heeft, gebruikt u de methode len ().

Nadat een tuple is gemaakt, kunt je er geen items aan toevoegen. Tuples zijn niet te wijzigen.

 

Tuples zijn onveranderlijk, dus je kunt er geen items uit verwijderen, maar je kunt wel een tuple verwijderen. Het is ook mogelijk om de tuple () -constructor te gebruiken om een ​​tuple te maken. 

 

thistuple = ( '' apple'' , '' banana'', ''cherry'')     <-------- voorbeeld

print(thistuple)

thistuple [1] =''blackcurrant"

print (x) 

 

3. Python Sets:

Een set is een ongeordend en niet- geïndexeerd is. In python worden sets met een accolades geschreven.

zo maak je een set:

thisset = {'' apple'',''banana'',''cherry''}                          <------ voorbeeld

print( thisset)

 

 

Je krijgt toegang tot een set door te verwijzen naar een index. Omdat de sets ongeordend zijn , hebben de items geen index. met de 'for-loop' kun je vragen of opgegeven waarde aangeven. Nadat een set is gemaakt kun je hem niet meer wijzigen wel kun je een nieuwe item maken. Als je een item wilt toevoegen gebruik je de methode 'add()' . Je kunt meerdere items toevoegen dit doe je door 'update()' te gebruiken.

thisset = { '' apple'', ''banana'', ''cherry''}

thisset.update ([''orange'', ''mango'', grapes'' ])            <----- voorbeeld

print (thisset)

 

Zoals bij de eerdere onderdelen gebruik je bij sets ook len() om te bepalen hoeveel items set heeft. Wil je iets verwijderen? dan kun je gebruik maken van de volgende twee mogelijkheden 'remove()' of 'discard()'. Als het item niet bestaat dat verwijderd moet worden, zal er een soort 'error' komen. Je kunt ook met pop() verwijderen allen dan wordt de LAATST gemaakt item verwijderd. Het is niet geordend dus je weet niet wat je verwijderd. Met del verwijder je de volledige set.

het verwijderen van 'banana' met discard() :

thisset = { '' apple'', ''banana'' , ''cherry''}         <------- voorbeeld

thisset.discard(banana)

print (thisset)

 

 

https://www.w3schools.com/python/python_lists.asp  - Dit is de link die ik heb gebruikt om meer te begrijpen over 1. Python Lists. 

https://www.w3schools.com/python/python_tuples.asp  - Dit is de link die ik heb gebruikt om meer te begrijpen over 2. Python Tuples. 

https://www.w3schools.com/python/python_sets.asp   - Dit is de link die ik heb gebruikt om meer te begrijpen over 3. Python Sets. 

 

*Mijn mening (reflectie):
 
Het maken van dit deel ging naar mij gevoel wel goed. Ik vond dit deel wel leuk om te doen, Ik wist wat ik aan het doen was. Ik hoop dat het bij jou ook goed gaat! Hierbij sluit ik mijn samenvatting over Python deel 10 tot en met 12 af, ik wens je heel veel succes toe en tot de volgende keer.
 
Saynab Duaale.
 

 

Samenvatting Python deel 13 t/m 14.

 

*Inleiding:

Wij hebben als opdracht gekregen om Python cursus te maken en een samenvatting over: 

1. Python Dictionaries.

2. Python If ... Else.

 op onze website te zetten.

 

*Opdrachten:

1. Python Dictionaries:  

Python Dictionaries vertaald is gewoon Python woordenboek. Maar wat kan deze functie, nou we weten dat het een ongeordende verzameling is, veranderbaar en geïndexeerd. In Python worden woordenboeken met accolades geschreven en hebben ze een sleutels en waarden.

Het maken en drukken van een woordenboek.

thisdict =    {

''brand'': ''ford'',

''model'': ''Mustang'',

''year'': 1964                                                                    

}

print(thisdict)

 

 

 

Je kunt toegang krijgen tot de items van een woordenboek door te verwijzen naar de sleutel, tussen vierkante haken. Hiervoor heb je twee methodes. De x=thisdict[''model''] of je kan een methode gebruiken met get().

verkrijg de waarde van de ''model'' sleutel.

x = thisdict.get[''model'']                                                          

Verder kun je ook de waarde van een specifieke item wijzigen door naar de naam van de sleutel te verwijzen. Bij het doorlopen van een woordenboek zijn de retourwaarden de sleutels van het woordenboek, maar er zijn ook methodes om de retourwaarden te retouren. de funtie() kun je gebruiken bij het retoueren. --> for x in thisdict.values():    

 
Als je wilt controleren of een sleutel in de woordenboek te vinden is gebruik je het trefwoord 'in'.Een item toevoegen aan het woordenboek wordt gedaan met behulp van een nieuwe indexsleutel en door er een waarde aan toe te wijzen. 
 

   

 

Om  te bepalen hoeveel items je woordenboek heeft, maak je gebruik van de methode len().

print(len(thisdict))                                                             

De methode pop() verwijderd het item met de opgegeven sleutelnaam. Met deze item wordt het laatste sleutelnaam verwijderd. Met de  3.7 versie wordt er willekeurig een sleutel verwijderd. Met het trefwoord del verwijder je een sleutelnaam maar dan wel een die je opgeeft. Ook kan je met del een hele woordenboek verwijderen.

 

2. Python If ... Else:

 

Python ondersteunt de gebruikelijke logische voorwaarden uit de wiskunde;

- Gelijk; a==b
- Niet gelijk; a! = b
- Minder dan ; a<b
- Kleiner dan of gelijk aan a<=b
- Groter dan'; a>b
- Groter dan of gelijk aan ; a> = b

Deze voorwaarden kunnen op verschillende manieren worden gebruikt, meestal in 'if-statments' of loops.

a=33

b=200                                              

if b>a:

print ( ''b is greater than a'')

 

     

 Python vertrouwt op inspringingen, waarbij witruimte wordt gebruikt om het bereik in de code te defeceren. In andere programmatalen wordt vaak accolades gebruikt. Het elif- sleutelwoord is een manier van Python om te zeggen ''als de vorige voorwaarden niet waar waren, probeer dan deze voorwaarde''. Het trefwoord 'else' vangt alles op wat niet onder de voorgaande voorwaarde valt.

     

 

Als je maar een uit te voeren statement hebt, een voor als een voor else, dan kun je het allemaal op dezelfde regel plaatsen. 

 

https://www.w3schools.com/python/python_dictionaries.asp - Dit is de link die ik heb gebruikt om meer te begrijpen over 1. Python
Dictionaries.
 
https://www.w3schools.com/python/python_conditions.asp - Dit is de link die ik heb gebruikt om meer te begrijpen over 1. Python If ... Else.
 
 
*Mijn mening (reflectie):
 
Het maken van dit deel ging goed. Ik wist waar ik mee bezig was en wat ik deed. Ik hoop dat het bij jou ook goed gaat! Hierbij sluit ik mijn samenvatting over Python deel 13 tot en met 14 af, ik wens je heel veel succes toe en tot de volgende keer.
 
Saynab Duaale.
 
 

 Samenvatting Python cursus, gevorderde.

 

*Opdracht.

- Python While Loops

 

Python Loops

Python has two primitive loop commands:

 • while loops
 • for loops

Print i as long as i is less than 6:

i = 1
while i < 6:
  print(i)
  i += 1.

 

https://www.w3schools.com/python/python_while_loops.asp - Dit is de link die ik heb gebruikt om meer te begrijpen over Python cursus, gevorderde 1 (Python while loops)
 
- Waarmee ik ook heb geoefend is de andere onderdelen van python gevorderde: 
 
 1. Python functions - Dit is de link die ik heb gebruikt voor deze cursus, https://www.w3schools.com/python/python_functions.asp.
 2. Python Lambda - Dit is de link die ik heb gebruikt voor deze cursus, https://www.w3schools.com/python/python_lambda.asp.
 3. Python Arrays - Dit is de link die ik heb gebruikt voor deze cursus, https://www.w3schools.com/python/python_arrays.asp.
 4. Python Calsses/Objects - Dit is de link die ik heb gebruikt voor deze cursus, https://www.w3schools.com/python/python_classes.asp.
 5. Python Iterators - Dit is de link die ik heb gebruikt voor deze cursus, https://www.w3schools.com/python/python_iterators.asp.
 6. Python Modules - Dit is de link die ik heb gebruikt voor deze cursus, https://www.w3schools.com/python/python_modules.asp.
 7. Python Dates - Dit is de link die ik heb gebruikt voor deze cursus, https://www.w3schools.com/python/python_datetime.asp.
 8. Python JSON - Dit is de link die ik heb gebruikt voor deze cursus, https://www.w3schools.com/python/python_json.asp.
 9. Python PIP - Dit is de link die ik heb gebruikt voor deze cursus, https://www.w3schools.com/python/python_pip.asp.
 10. Python Try .. Except - Dit is de link die ik heb gebruikt voor deze cursus, https://www.w3schools.com/python/python_try_except.asp.

 

Door de hulp van deze site heb ik de cursus begrepen, druk op de link en probeer elk opdracht ook!

 
 

A lambda function that adds 10 to the number passed in as an argument, and print the result:

x = lambda a : a + 10
print(x(5))
 

An array is a special variable, which can hold more than one value at a time.

If you have a list of items (a list of car names, for example), storing the cars in single variables could look like this:

car1 = "Ford";
car2 = "Volvo";
car3 = "BMW";
 

Return an iterator from a tuple, and print each value:

mytuple = ("apple""banana""cherry")
myit = iter(mytuple)

print(next(myit))
print(next(myit))
print(next(myit))
 

The try block will generate an exception, because x is not defined:

try:
  print(x)
except:
  print("An exception occurred").
 
 
 
*Mijn mening (reflectie):
 
Het maken van dit deel ging goed. Ik wist waar ik mee bezig was en wat ik deed. Ik hoop dat het bij jou ook goed gaat! Hierbij sluit ik mijn samenvatting over Python cursus gevorderde af. Ik wens je heel veel succes toe en tot de volgende keer.
 
 
 

Samenvatting Python cursus, Expert.

 

*Opdracht.

 - Python File Open.

 

f = open("demofile.txt""r")
print(f.read())

 

The key function for working with files in Python is the open() function.

The open() function takes two parameters; filename, and mode.

There are four different methods (modes) for opening a file:

"r" - Read - Default value. Opens a file for reading, error if the file does not exist

"a" - Append - Opens a file for appending, creates the file if it does not exist

"w" - Write - Opens a file for writing, creates the file if it does not exist

"x" - Create - Creates the specified file, returns an error if the file exists

 

 - Dit is de link die ik heb gebruikt voor deze cursus, https://www.w3schools.com/python/python_file_handling.asp.

 

- Waarmee ik ook heb geoefend is de andere onderdelen van python gevorderde: 

 1. Python Read files  - Dit is de link die ik heb gebruikt voor deze cursus, https://www.w3schools.com/python/python_file_open.asp.
 2. Python Write/Create Files  - Dit is de link die ik heb gebruikt voor deze cursus, https://www.w3schools.com/python/python_file_write.asp.
 3. Python Delete Files  - Dit is de link die ik heb gebruikt voor deze cursus, https://www.w3schools.com/python/python_file_remove.asp.

 

f = open("demofile.txt""r")
print(f.read())
 
f = open("demofile.txt""w")
f.write("Woops! I have deleted the content!")
 
 
f = open("myfile.txt""w")
 
import os
if os.path.exists("demofile.txt"):
  os.remove("demofile.txt")
else:
  print("The file does not exist")
 
 
 
 
*Mijn mening (reflectie):
 
Het maken van dit deel ging niet zo goed, ik vond het moeilijk gaan. Uiteindelijk heb ik mijn samenvatting wel af kunnen krijgen nu ben ik er ook trots op. Ik hoop dat het bij jou wel goed gaat, dat je veel meer gaat begrijpen dan dat je voorheen had verwacht wat bij mij ook het geval was. 
Hierbij sluit ik mijn samenvatting over Python cursus Expert af. Ik wens je heel veel succes toe en tot de volgende keer.